1.jpg

הקוקדמות שלנו

הרומן שלי עם הקוקדמות החל לפני כ4 שנים לערך, בשיטוט מקרי על הספה בבית השתנו לי החיים עוד לפני שידעתי זאת. מאז אותו הרגע השתנתה לי כל התפיסה על "איך אני רואה צמחים במרחב הבית?" הרשו לי להציג אותו בפניכם\ן